• 1
  • 2
  • 3

Naturligt Lederskab

Naturligt Lederskab - ledelse med heste

"Naturligt lederskab" er et kursus for lederen, konsulenten eller specialisten, der ønsker at udvikle sit personlige lederskab og kommunikation.

Personlig autoritet og gennemslagskraft handler basalt set om evnen til at skabe en god kontakt til andre.

Personlig autoritet får man, hvis man gennem sin personlighed, adfærd og kommunikation kan skabe tillid, respekt og følgeskab fra andre.

Den personlige autoritet kommer indefra. En stærk personlig autoritet forudsætter overensstemmelse mellem ens indre tanker og følelser, og det man kommunikerer udadtil.

Ord betyder meget lidt i andres opfattelse af vores kommunikation. Mere end 90% af kommunikationen er non verbal, og består af vores kropssprog, stemmeføring, talehastighed, åndedræt mv. Elementer som styres ubevidst af vores tanker og følelser.

På Naturligt Lederskab lærer deltagerne at arbejde bevidst med deres non verbale kommunikation – både via teori og i praksis.

På "Naturligt lederskab" bruges islandske heste

som et unikt middel til at give deltagerne præcis feedback på deres non verbale kommunikation og personlige autoritet.

Heste lever efter en hierarkisk struktur, og er vant til at indordne sig under en leder. Heste kommunikerer hovedsageligt via kropssprog, og de er mestre i at aflæse menneskers kropssprog samt vores underliggende mentale indstilling og følelser i situationen.

Derfor forgår arbejdet med hesten både på det kropslige, mentale og følelsesmæssige plan hos deltagerne. Det giver læring omkring det personlige lederskab, som kan bruges direkte i dagligdagen.

Naturligt Lederskab foregår som en vekselvirkning mellem arbejde med hestene og teoretiske indlæg, drøftelser og refleksion. Dermed forankres læringen, og der bygges bro til deltagernes hverdag og arbejdsmæssige udfordringer.

Åbne lederkurser

Der afholdes løbende åbne lederkurser kontakt os gerne for datoer.

Der arrangeres lukkede kurser for firmaer og grupper.

Kontakt os for yderligere information.