• 1
  • 2
  • 3

Kurset

Kursusbeskrivelse

Kommunikation og personlig autoritet som kernekompetencer Formel autoritet får man som leder forærende via sin lederrolle. Personlig autoritet og gennemslagskraft får man, hvis man gennem sin personlighed, adfærd og kommunikation kan skabe tillid, respekt og følgeskab fra andre. Den personlige autoritet kommer indefra. En stærk personlig autoritet forudsætter overensstemmelse mellem ens indre tanker og følelser, og det man kommunikerer udadtil.

Non verbal kommunikation afspejler vores reelle tanker og følelser Ord betyder meget lidt i andres opfattelse af vores kommunikation. Mere end 90% af kommunikationen er non verbal, og består af vores kropssprog, stemmeføring, talehastighed, åndedræt mv. Elementer vi normalt ikke er bevidste omkring, og som ikke så let lader sig kontrollere, men som styres ubevidst af vores tanker og følelser.

Det som jeg er bevidst om, kan jeg lære at styre – det som jeg ikke er bevidst om styrer mig!
På kurset lærer deltagerne at arbejde bevidst med deres non verbale kommunikation – herunder mentale ramme, sanser og bevægelser.

Heste giver præcis feedback på non verbal kommunikation og personlig autoritet
I Naturligt Lederskab indgår arbejde med islandske heste som et unikt middel til at spejle deltagernes non verbale kommunikation. Heste kommunikerer hovedsageligt via kropssprog, og er mestre i at aflæse dette hos mennesker. De lever efter en hierarkisk struktur, og er vant til at indordne sig under en leder. Hesten aflæser vores underliggende mentale indstilling og følelser i situationen. Derfor forgår arbejdet med hesten både på det kropslige, mentale og følelsesmæssige plan hos deltagerne. Det giver læring omkring det personlige lederskab, som kan bruges direkte i dagligdagen.

Både teori og praksis
Ud fra princippet om at man lærer bedst af den erfaring, som man forstår, kombineres arbejdet med hestene med teoretiske indlæg, drøftelser og refleksion. Dermed forankres læringen, og der bygges bro til deltagernes hverdag og arbejdsmæssige udfordringer, fastholdt i en personlig handlingsplan.

Deltagernes udbytte af kurset er en styrkelse af deres personlige autoritet og kommunikation og dermed evne til at skabe en god kontakt til andre - via: øget selvindsigt og konkrete redskaber til at arbejde bevidst med sin non verbale kommunikation træning af evnen til at give klare og tydelige signaler, fokuseret opmærksomhed og nærvær, samt evnen til at forblive i balance Der lægges vægt på at det lærte kan omsættes - set i relation til dagligdagens udfordringer.

Kurset forløber over 2½ dage og afholdes på Krogbækgaard på Læsø. Der forudsættes ingen forudgående kendskab til heste.

Åbne lederkurser

Der afholdes løbende åbne lederkurser kontakt os gerne for datoer.

Der arrangeres lukkede kurser for firmaer og grupper.

Kontakt os for yderligere information.